Tucson CRDI automaat

Discussion in 'Hyundai Tucson' started by Tonimacaroni, Nov 3, 2004.

 1. Tonimacaroni

  Tonimacaroni Guest

  Hallo,
  Het brandstofverbruik van mijn Tucson vind ik te hoog.
  De boordcomputer geeft aan dat ik 10.5L/100KM = 1L/9.52KM verbruik.
  Het verbruik volgens mijn rittenstaat staat gemiddeld 1L/10.9KM.
  Volgens de specs moet het gemiddeld 1L/12.5KM zijn.
  Zijn er meer mensen met ervaringen over het verbruik.
  De garage heeft het nagekeken maar alle waarden zijn binnen de
  limieten. (zeggen ze)
  Ik heb het gevoel dat dit beter kan.
  Weet iemand misschien of men dit verbruik kan afstellen
  De auto heeft nu 6000KM gelopen en ik heb een rustige rijstijl.
  mvg
  Ton K
   
  Tonimacaroni, Nov 3, 2004
  #1
  1. Advertisements

 2. Tonimacaroni

  TT Guest

  Hallo,
  ik kan je alleen mijn ervaring met een peugeot 406
  delen, deze boordcomputer gaf altijd een 0,7 liter / 100km
  gunstiger aan.
  Gelijk even een vraag aan jou, geeft de boordcomputer
  alleen gemiddeld aan of ook het momentele verbruik?
  En ook hoeveel km te gaan voor tanken.
  Ik wens je succes en veel plezier aan je Tucson,
  ik moet nog wachten tot +/- febr./mrt.05

  groet
  Ton
   
  TT, Nov 3, 2004
  #2
  1. Advertisements

Ask a Question

Want to reply to this thread or ask your own question?

You'll need to choose a username for the site, which only take a couple of moments (here). After that, you can post your question and our members will help you out.